I Ns 556/20 PDF Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 556/20

Na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 10 grudnia 2020 r. w tut. Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawczyni Barbarze Łuczun, zmarłej dnia 27 marca 2017 r. w Gronitach, ostatnio stale zamieszkałej w Gronitach,

P O U C Z E N I E

osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie