I Ns 177/20 PDF Drukuj artykuł

I Ns 177/20

OGŁOSZENIE

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, pod sygn. akt I Ns 177/20, toczy się sprawa z wniosku PROTEGAT 1 NSFIZ w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Sobieszczuk, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej 15.12.2018 r. w Olsztynie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie