I Ns 590/20 PDF Drukuj artykuł

I Ns 590/20

OGŁOSZENIE

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie (sygn. akt I Ns 590/20) toczy się sprawa z wniosku gminy Olsztyn o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Bartnikowskiej, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej 09.02.15r. w Olsztynie. W skład spadku wchodzi depozyt w wysokości 522,28 zł. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie