Strona główna Publikacje orzeczeń Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 711/20
Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 711/20 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 711/20 zezwolił wnioskodawcy Polskiemu Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.740,38 zł (trzy tysiące siedemset czterdzieści i 38/100) z tytułu należnego zmarłej w dniu 15 grudnia 2020 r., ostatnio zamieszkałej w Purdzie Ninie Kalinowskiej: wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o prace zawartej w dniu 04 stycznia 2006 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o prace zawartej w dniu 04 stycznia 2006 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nr 18/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nr 28/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nr 29/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r., którą to kwotę należy wydać następcom prawnym Niny Kalinowskiej,. – po wykazaniu przez nich praw do spadku po zmarłej w postaci przedłożenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawczyni lub sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia. 

 

Sędzia Magdalena Wołejko-Czubek


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie