Strona główna Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://olsztyn.sr.gov.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności  cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Sąd Rejonowy w Olsztynie dokłada starań, aby na bieżąco zwiększać dostępność oraz usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem strony do wymogów WCAG 2.1.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022.07.08

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności (pdf 62.4 KB)

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa BIP Sądu Rejonowego w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Moduł wyszukiwania,
 • Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • Wyróżnienie odnośników,
 • Mapa strony.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności Katarzyna Kieżel.

 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 • Telefon: 85 743-03-15 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę na adres:

 • Dyrektor Sądu Rejonowego w Olsztynie
 • Adres: ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn
 • E-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 89 52 30 240

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

1.  Siedziba główna Sądu Rejonowego w Olsztynie – ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn.

W budynku mieszczą się: I i X Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Oddział Administracyjny, Oddział Kadr, Oddział Informatyczny, Gabinety Prezesa i Dyrektora Sądu, Opłatomat, Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze.

 

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku głównej siedziby sądu przy ulicy Dąbrowszczaków prowadzą szerokie kamienne schody z poręczami po każdej ze stron. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Obok wejścia głównego z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, który prowadzi do windy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy windzie znajduje się domofon, umożliwiający przywołanie pracownika ochrony, który sprowadza windę na dół i wprowadza osobę potrzebującą wsparcia na teren sądu lub we wskazane miejsce. Pracownik ochrony w razie potrzeby udzieli wszelkiej pomocy oraz wskaże miejsce, do którego należy się skierować, aby załatwić sprawę.

Wszyscy interesanci zobowiązani są do poddania się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali  i przedmiotów niebezpiecznych lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Obok bramki znajduje się bramka wahadłowa.

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sal rozpraw

Budynek Sądu Rejonowego w Olsztynie nie posiada barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami, a jego zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura zapewnia nieskrępowany dostęp do sal rozpraw i pomieszczeń biurowych.

Na parterze umiejscowione zostały komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj. Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze, Czytelnia akt - pokój nr 52, Przyjazny Pokój Przesłuchań  nr 10, Szatnia, Opłatomat - pomieszczenie nr 1A.

Wchodząc głównym wejściem po lewej stronie znajduje się główna klatka schodowa. W głębi korytarza na wprost znajduje się druga klatka schodowa. Wszystkie klatki schodowe wyposażone są w poręcze.

W budynku na każdej kondygnacji znajdują się dwie windy. Drzwi windy otwierają się automatycznie, a sygnalizacja optyczna umożliwia łatwą identyfikację dźwigu oraz informuje o położeniu kabiny. Windy wyposażone są w przyciski oznaczone językiem Braille’a.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych oraz druku powiększonego.

W budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie znajduje się 20 sal rozpraw:

na PARTERZE znajdują się sale: nr 22, 29, 35, 47, 48 ,

na I PIĘTRZE znajdują się sale: nr 101, 123, 131, 136, 150,

na II PIĘTRZE znajdują się sale: 215, 223, 229, 244 ,

na III PIĘTRZE znajdują się sale: 301, 217, 324, 330, 332, 334.

Dodatkowo w miejscach gdzie występuje różnica poziomów zamontowane są platformy schodowe (hol parter – VI Księgi Wieczyste, hol trzecie piętro – I i X Wydział Cywilny).

Rozprawy wywoływane są przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik lub przez osoby obsługujące protokoły.

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Parter - pomieszczenie numer 45 (dodatkowo toaleta wyposażona jest w przewijak dla niemowląt), pierwsze piętro - pomieszczenie z numerem 125, drugie piętro - pomieszczenie z numerem 219 oraz trzecie piętro - pomieszczenie z numerem 320.

Na każdym piętrze umiejscowiona jest tablica informacyjna z numerami sal rozpraw i strzałkami kierunkowymi oraz informacją o innych pomieszczaniach znajdujących się na danym piętrze.

W budynku dostępne są pętle indukcyjne w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 oraz w Biurze Podawczym.

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Każda osoba może zwrócić się do pracownika sądu lub pracownika ochrony w celu uzyskania niezbędnej  pomocy i informacji.

Do dyspoztcji interesantów Sądu Rejonowego w Olsztynie pozostaje wózek inwalidzki. O potrzebie jego użycia należy zwrócić się do pracownika ochrony lub pracownika Biura Obsługi Interesantów, którzy właściwie pokerują.

Dostępność parkingu

Sąd Rejonowy w Olsztynie dysponuje 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się na dziedzińcu wewnętrznym sądu.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku sądowego wzdłuż ulicy Dąbrowszczaków jest parking miejski, ogólnodostępny ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. Parking ten objęty jest strefą płatnego parkowania (podstrefa C). Informacja o stawkach opłat za postój dostępna jest tutaj.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W Biurze Obsługi Interesanta jest możliwe skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line (stanowisko nr 5) oraz jest możliwe skorzystanie z tłumacza za pośrednictwem strony internetowej sądu po linkiem:

https://pzgomaz.com/announcement?customer=SR_Olsztyn 

 

Aplikacje mobilne

Sąd Rejonowy w Olsztynie nie posiada aplikacji mobilnych.

 

2.  Siedziba VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoorazIV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych– ul. Partyzantów 70, 10-523 Olsztyn

 

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku Sądu wchodzimy od ulicy Partyzantów. Wszyscy interesanci zobowiązani są do poddania się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Po prawej stronie znajduje się portiernia, gdzie możemy uzyskać informację od pracownika ochrony, jak i gdzie udać się, aby załatwić sprawę. Po lewej stronie znajduje się klatka schodowa prowadząca na pierwsze, drugie i trzecie piętro. Na wprost głównego holu znajduje się Biuro Podawcze, które wyposażone jest w pętle indukcyjną. Po lewej stronie znajduje się gabinet lekarski (pomieszczenie nr 5) oraz czytelnia akt (pomieszczenie nr 6). Parter pozbawiony jest barier architektonicznych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sal rozpraw

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Korytarze na poziomie parteru umożliwiają swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych lub informacji głosowych.

W budynku znajdują się dwie sale rozpraw: parter sala nr 1 bez barier architektonicznych oraz sala na I piętrze nr 113 istniejebariera architektoniczna w postaci schodów.

 

Dostępność parkingu

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku sądowego wzdłuż ulicy Partyzantów zlokalizowany jest parking miejski, ogólnodostępny ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. Parking ten objęty jest strefą płatnego parkowania (podstrefa C). Informacja o stawkach opłat za postój dostępna jest tutaj.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

 

W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

 

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:

 

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

 https://pzgomaz.com/announcement?customer=SR_Olsztyn

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Każda osoba może zwrócić się do pracownika sądu lub pracownika ochrony w celu uzyskania niezbędnej  pomocy i informacji.

 

3.    Siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ( I piętro)oraz II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (III piętro) - ul. Dąbrowszczaków 10, 10-539 Olsztyn.

 

Dostępność wejścia do budynku

Pomieszczenia sądu mieszczą się w starej kamienicy, na pierwszym i trzecim piętrze.

Wejście główne jest od ul. Dąbrowszczaków. Budynek posiada bariery architektoniczne. Wejście do budynku, a następnie do pomieszczeń biurowych odbywa się po stromych, drewnianych  schodach na pierwsze i trzecie piętro. Schody posiadają poręcz.

Wszyscy interesanci zobowiązani są do poddania się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu.

Na parterze znajduje się skrzynka pocztowa gdzie można wrzucać korespondencję. Obok skrzynki znajduję się tablica informacyjna z numerami telefonów do pracowników I i II ZKSS.

Na trzecim piętrze mieści się Ośrodek Kuratorski nr 2 (pom. 11, 12).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind

W budynku nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych lub informacji głosowych.

Budynek nie posiada windy.

W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność parkingu

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku sądowego wzdłuż ulicy Dąbrowszczaków jest parking miejski, ogólnodostępny ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. Parking ten objęty jest strefą płatnego parkowania (podstrefa C). Informacje o stawkach opłat za postój dostępne są tutaj.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

 https://pzgomaz.com/announcement?customer=SR_Olsztyn

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Każda osoba może zwrócić się do pracownika sądu lub pracownika ochrony w celu uzyskania niezbędnej  pomocy i informacji.

 

4.    Ośrodek Kuratorski nr 1 (I piętro) - ul. Dąbrowszczaków 2, 10-539 Olsztyn 

 

Dostępność wejścia do budynku

Pomieszczenia sądu mieszczą się w starej kamienicy, na pierwszym piętrze, która nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest od ul. Dąbrowszczaków. Budynek posiada bariery architektoniczne. Wejście do budynku a następnie do pomieszczeń biurowych odbywa się po stromych, drewnianych schodach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind

W budynku nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych lub informacji głosowych.

Budynek nie posiada windy.

 

Dostępność parkingu

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku sądowego wzdłuż ulicy Dąbrowszczaków jest parking miejski, ogólnodostępny ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. Parking ten objęty jest strefą płatnego parkowania (podstrefa C). Informacje o stawkach opłat za postój dostępne są tutaj.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

 https://pzgomaz.com/announcement?customer=SR_Olsztyn

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

 

5.    Siedziba Oddziału Finansowego i Gospodarczego (parter) - ul. Dąbrowszczaków 33, 10-539 Olsztyn.

 

Dostępność wejścia do budynku

Pomieszczenia sądu mieszczą się w starej kamienicy, na parterze, która nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście główne jest od ul. Dąbrowszczaków. Budynek posiada bariery architektoniczne. Wejście do budynku, a następnie do pomieszczeń biurowych odbywa się po schodach. Przed wejściem do budynku jest domofon.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind

W budynku nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych lub informacji głosowych.

Budynek nie posiada windy.

W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność parkingu

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku sądowego wzdłuż ulicy Dąbrowszczaków jest parking miejski, ogólnodostępny ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. Parking ten objęty jest strefą płatnego parkowania (podstrefa C). Informację o stawkach opłat za postój dostępne są tutaj.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

 https://pzgomaz.com/announcement?customer=SR_Olsztyn

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

 

6.    Siedziba V Wydziału Gospodarczego - ul. Dworcowa 3C, 10-413 Olsztyn.

 

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne jest od ul. Dworcowej. Wszyscy interesanci Sądu zobowiązani są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali i przedmiotów niebezpiecznych lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

Budynek nie posiada barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nim osób z niepełnosprawnościami, a jego zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura zapewnia nieskrępowany dostęp do sal rozpraw, czytelni czy pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W budynku występują dwie kondygnacje, parter i piętro. Na pierwsze piętro prowadzą dwie klatki schodowe. Pierwsza znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym a druga znajduje się na końcu holu po prawej stronie na parterze. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim w celu dostania się na pierwsze pięto muszą zgłosić się do pracownika ochrony, który poinstruuje je jak dostać się do windy, która znajduje się w budynku Europa Center.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind, sal rozpraw

Korytarze umożliwiają poruszanie się swobodnie osób z dysfunkcjami ruchowymi.

W budynku nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych lub informacji głosowych.

W celu dostania się do pomieszczeń sądu znajdujących się na I piętrze możliwe jest skorzystanie z windy znajdującej się w budynku Europa Center (poprzez łącznik, wsparcia udzieli ochrona).

W budynku na parterze są toalety dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenie nr 8 – toaleta męska, pomieszczenie nr 9 – toaleta damska).

Przy wejściu po prawej stronie na ścianie wisi tablica informacyjna z wykazem pomieszczeń.

Na parterze znajdują się następujące sale rozpraw: sala z numerem 1,2,4,5,14 bez barier architektonicznych.

 

Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajduje się duży parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Parking jest płatny dla wszystkich. Pierwsze 30 minut jest darmowe. Regulamin parkingu znajduje się na tablicy informacyjnej przed wjazdem na parking.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

 https://pzgomaz.com/announcement?customer=SR_Olsztyn

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Każda osoba może zwrócić się do pracownika sądu lub pracownika ochrony w celu uzyskania niezbędnej  pomocy i informacji.

 

7.     Siedziba archiwum zakładowego - ul. Towarowa 9B

 

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne jest od strony parkingu należącego do firmy Agroma. Do budynku nie mają dostępu osoby z zewnątrz. Przed wejściem należy zadzwonić dzwonkiem, który znajduje się przy wejściu  głównym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind

Przed budynkiem po prawej stronie znajduje się rampa po której osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać na teren budynku. Budynek jest parterowy. Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się swobodnie osób z dysfunkcjami ruchowymi.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych.

W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajduje się parking wzdłuż budynku archiwum. Parking znajduje się na terenie należącym do administratora obiektu. Jest to teren zamknięty.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

 https://pzgomaz.com/announcement?customer=SR_Olsztyn

Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie