Strona główna Publikacje orzeczeń Kurator dłużników Przemysława Kutryb i Teresy Kutryb X Ns 575/19
Kurator dłużników Przemysława Kutryb i Teresy Kutryb X Ns 575/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt X Ns 575/19

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 693(3) §3 kpc w zw. z art. 510 §2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Karoliny Zagaj adres do doręczeń Sąd Rejonowy w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 44
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Przemysława Kutryba oraz Teresy Kutryb
w sprawie z wniosku Województwa Warmińsko Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o złożenie do depozytu kwoty 4654,68 zł.

Sygn. akt X Ns 575/19

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sędzia Magdalena Wołejko- Czubek


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie