I Ns 349/20 PDF Drukuj artykuł

I Ns 349/20

OGŁOSZENIE

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie (sygn. akt I Ns 349/20) toczy się sprawa z wniosku Andrzeja Płocharczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Gertrudzie Bolińskiej, ostatnio stale zamieszkałej w Łęgajnach, zmarłej 23.01.2020r. w Olsztynie. W skład spadku wchodzą nieruchomości objęte księgami wieczystymi OL1O/00050983/2 i OL1O/00050985/6. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie