Strona główna Publikacje orzeczeń Spis inwentarza X Ns 4/21
Spis inwentarza X Ns 4/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 4/21

Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 23-03-2021 roku w tutejszym Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza którego wykonaniem zajmuje się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konrad Ślusarczyk w sprawie o sygn. akt Kmn 47/20. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Wiesławie Masnym (PESEL:65092802554), zmarłym dnia 06.11.2018 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie, przy ul. Jagiellończyka 20/17, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu przy ul. Jagiellończyka 20/17 w Olsztynie;

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz sądowy Damian Ankiewicz 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie