Strona główna Publikacje orzeczeń Spis inwentarza X Ns 121/21
Spis inwentarza X Ns 121/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 121/21


Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 24-03-2021 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Mirosławie Janie Sutkowym, zmarłym w dniu 16 listopada 2019r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 35/5 PESEL 67022615010.
P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

Referendarz sądowy Damian Ankiewicz


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie