I Co 881/20 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Co 881/20

POSTANOWIENIE

Dnia 31 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: sędzia Justyna Smolińska

po rozpoznaniu 31 marca 2021 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z  wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Centrum Restrukturyzacji i Windykacji z siedzibą w Gdyni

z udziałem Damiana Filipkowskiego

o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 kpc) do sprawy Km 1117/20

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Damiana Filipkowskiego w osobie radcy prawnego o wyznaczenie, którego zwrócić się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

SSR Justyna Smolińska


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie