Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza X N 577/21
Wykaz inwentarza X N 577/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 577/21


Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 10 marca 2021r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez jednego ze spadkobierców tj. Małgorzatę Załęską wykaz inwentarza po spadkodawcy Zofii Markiewicz zmarłej dnia 3 grudnia 2018r. , PESEL 51110416089, ostatnio zamieszkałej: w Dobrym Mieście .
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

referendarz sądowy Damian Ankiewicz


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie