I N 386/21 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I N 386/21

       

Ogłoszenie

W trybie art. 636§ 3 K.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 17.04.2021 r. został złożony wykaz inwentarza w spadkodawcy Ryszardzie Stanisławie Skorwider, zmarłym 22 sierpnia 2020r. numer PESEL 50050818717, ostatni adres zamieszkania ul: Chodkiewicza 11a/17, 11-040 Dobre Miasto.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie