I N 84/21 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I N 84/21

OGŁOSZENIE

  

W trybie art. 636§ 3 K.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 04.02.2021 r. został złożony wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego pod firmą Mirosław Lewko, NIP 7391037576, REGON 510176282, ul. Jana Janowicza 7/19, 10-692 Olsztyn, prowadzonego przez zmarłego w dniu 19 stycznia 2021 r. Mirosława Zenona Lewko.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie