I N 478/21 PDF Drukuj artykuł

I N 478/21

OGŁOSZENIE

W trybie art. 636§ 3 K.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14.05.2021 r. został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Teresie Wandzie Żuk, zmarłej w dniu 15 marca 2021 r., numer PESEL: 55070306844, ostatni adres zamieszkania: ul. Juliana Fałat 4/3, 10-210  Olsztyn.

 
Pouczenie do ogłoszenia o wykazie inwentarza:

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie