I N 501/21 PDF Drukuj artykuł

sygn. akt I N 501/21

OGŁOSZENIE

 

W trybie art. 636§ 3 K.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 20 maja 2021 r. został złożony wykaz inwentarza PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO – USŁUGOWEGO „OLBUD-BIS” EDWARD WOJNACH w spadku, NIP 7391875573, REGON 280519831, prowadzonego przez Edwarda Kazimierza Wojnacha pod adresem 11-010 Barczewo, ul. Adama Mickiewicza 27,zmarłego w dniu 07 maja 2021 r.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie