I N 419/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I N 419/21

OGŁOSZENIE

W trybie art. 636§ 3 K.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 30.04.2021 r. został złożony wykaz inwentarza Przedsiębiorstwa Wielobranżowego – PAKIW Wojciech Żółtowski  w spadku, prowadzonego przez Wojciech Żółtowskiego pod adresem Stare Włóki Nr 19, 11-010 Barczewo, NIP 1180079480, REGON 870305183.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie