I N 411/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I N 411/21

OGŁOSZENIE

 

W trybie art. 636§ 3 K.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu  30 kwietnia 2021 r. został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Józefie Sulej, zmarłym w dniu 16.10.2020 r., numer PESEL: 57031720612, ostatni adres zamieszkania: Kunki 1, 11-015 Olsztynek.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie