I N 462/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I N 462/21

OGŁOSZENIE

W trybie art. 636§ 3 K.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14.05.2021 r. został złożony wykaz inwentarza przedsiębiorstwa SKLEP WIELOBRANŻOWY PAWEŁ ŻUKOWSKI, NIP 7392370332, REGON: 519645235, prowadzonego pod adresem: ul. Zwycięstwa 11D, 11-040 Dobre Miasto przez Pawła Żukowskiego, zmarłego w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie