Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza X N 206/21
Wykaz inwentarza X N 206/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 206/21


Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 17.02.2021 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez Grażynę Barbarę Czaplicką i Krzysztofa Eugeniusza Czerwińskiego, obejmujący wykaz inwentarza po spadkodawcach:
- Irenie Czerwińskiej zmarłej w dniu 17.07.2020 r., PESEL 47090501208, ostatnio zamieszkałej pod adresem ul. Bałtycka 19/19, 10-144 Olsztyn.
- Eugeniuszu Czerwińskim zmarłym w dniu 15.11.2020 r., PESEL 45111101132, ostatnio zamieszkałym pod adresem ul. Bałtycka 19/19, 10-144 Olsztyn.

P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

referendarz sądowy Anna Świacka

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie