Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa spadku X N 226/21
Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa spadku X N 226/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 226/21


Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 19 lutego 2021 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez notariusza, obejmujący wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą: ELŻBIETA NOCEŃ-KAWKA JOTO w spadku, NIP 7392323019, adres 11-034 Stawiguda, ul. Kwiatowa 1, prowadzonego przez Elżbietę Noceń-Kawka, zmarłą w dniu 22 grudnia 2020 r. w Elblągu.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Referendarz sądowy Anna  Świacka


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie