Strona główna Publikacje orzeczeń Spis inwentarza X Ns 296/21
Spis inwentarza X Ns 296/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 296/21

Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 9 czerwca 2021 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Jerzym Dremo, nr PESEL 50030500959, zmarłym 7 grudnia 2020 roku w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie przy ul. Ostróżki 14

P O U C Z E N I E

osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Asesor Sądowy SR w Olsztynie
Mirosław Ośko


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie