Strona główna Publikacje orzeczeń Kurator dłużników Łokasza Słomy i Marka Słomy X Ns 575/19
Kurator dłużników Łokasza Słomy i Marka Słomy X Ns 575/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt X Ns 575/19


OGŁOSZENIE
Na mocy art. 693(3) §3 kpc w zw. z art. 510 §2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Karoliny Zagaj adres do doręczeń Sąd Rejonowy w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 44
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  Łukasza Słomy i Marka Słomy
w sprawie z wniosku Województwa Warmińsko Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o złożenie do depozytu kwoty 4654,68 zł.


Sygn. akt X Ns 575/19
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Sędzia Magdalena Wołejko- Czubek


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie