Strona główna Publikacje orzeczeń I Co 1521/09 - ogłoszenie
I Co 1521/09 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Co 1521/09

OGŁOSZENIE


     Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie o sygn. akt I Co 1521/09 wyzywa następców prawnych Barbary Bożenny Niewęgłowskiej, córki Reginy i Józefa, zmarłej dnia 12 października 2013 r., ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Olsztyn, ul. Dworcowa 53/95 do odbioru z depozytu sądowego kwoty 481,40 zł, jako reszty kwoty pochodzącej ze sprzedaży w toku licytacji nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 53/95 w Olsztynie, w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przepadku ww. kwoty na rzecz Skarbu Państwa w razie nie podjęcia kwoty z depozytu w terminie wyżej wskazanym.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie