Strona główna Publikacje orzeczeń I Ns 770/21 - ogłoszenie
I Ns 770/21 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 770/21

OGŁOSZENIE

     Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie o sygn. I Ns 770/21 zezwolił wnioskodawcy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 4.367 zł tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr WIN-III.7570.226.2020.JO z dnia 24.08.2020r. za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jagarzewo, gmina Janowo, jako działka 66/1 o powierzchni 0,0206 ha, powstałej z podziału działki 66, z zastrzeżeniem, że przedmiot świadczenia może zostać wydany spadkobiercom Krystyny i Tadeusza Wiktorowicz lub innym osobom uprawnionym po wykazaniu przez nich uprawnienia; sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat pod rygorem jego likwidacji.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie