Strona główna Portale internetowe Internetowy Portal Informacyjny
Internetowy Portal Informacyjny PDF Drukuj artykuł


Uruchomienie Portalu Informacyjnego 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14 marca 2014r. uruchomiony został Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Olsztynie (zwany Portalem Informacyjnym).

Jest to serwis, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl
Następnie należy udać się do Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Olsztynie, gdzie nastąpi weryfikacja danych, poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Olsztynie szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem:

https://portal.bialystok.sa.gov.pl

ZARZADZENIE NR A-021-43/21 z dnia 28 czerwca 2021r. 

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SADÓW POWSZECHNYCH Z OBSZARU APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ OBOWIĄZUJACY OD 30.06.2021r. 
Załączniki:

 

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie