Strona główna
Internetowy Portal Informacyjny PDF Drukuj artykuł


Uruchomienie Portalu Informacyjnego 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14 marca 2014r. uruchomiony został Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Olsztynie (zwany Portalem Informacyjnym).

Jest to serwis, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl
Następnie należy udać się do Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Olsztynie, gdzie nastąpi weryfikacja danych, poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Olsztynie szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem:

https://portal.bialystok.sa.gov.pl

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w  Olsztynie A-021-73/19 ws. Portalu Informacyjnego


Załączniki:

 

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie