Strona główna
Prawa pokrzywdzonych PDF Drukuj artykuł

Pomoc osobom pokrzywdzonych przestępstwem

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Tryb jej udzielania oraz formy świadczeń określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 189)

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowych tj.:
1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych
2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia
4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny
5. dostosowanie lokalu mieszkalnego bądź budynku do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
8. pokrywanie kosztów odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Wykaz podmiotów korzystających z dotacji Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej mających możliwość udzielania ww. pomocy mieści się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pomoc-pokrzywdzonym-przestepstwem, www.pokrzywdzeni.gov.pl

W województwie warmińsko-mazurskim jest to Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu.

Pomocy pokrzywdzonym i osobom im najbliższym udziela Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "Sapere Aude" , Olsztyn ul. Jagiellońska 47, tel. 720 703 279

 

Szczegółowych informacji nt. pomocy pokrzywdzonym udziela: kurator specjalista Beata Bojarowicz w siedzibie II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, ul. Dąbrowszczaków 10, III piętro pok. 1; tel. 89 534 07 24 wew. 34.

 

Więcej ...


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie