Strona główna Informacje
Informacje PDF Drukuj artykuł

E-SĄD (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)

Godziny urzędowania

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

Skargi i wnioski

Wzory i formularze

Opłaty sądowe

Konta bankowe

Lekarze sądowi

Biegli sądowi

Tłumacze przysięgli

Mediacja

Komornicy sądowi

Obwieszczenia komornicze

Prawa Pokrzywdzonych

System Dozoru Elektronicznego

Dostęp do informacji publicznej 

-pytania konkursowe na stanowisko asystenta sędziego lata 2012-2020

-pytania konkursowe na stanowisko referendarza

-pytania konkursowe na stanowisko referendarza OK-1101-25/19

Kontrola zarządcza

Instytucje

Biuro Obsługi Interesantów/Czytelnia akt

Statystyka Sądowa

Ławnicy

Udostępnianie akt do celów badawczych

Wniosek 500+

Nieodpłatna pomoc prawna 

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Wideokonferencje

Zawiadomienia pokrzywdzonych o przysługujących im uprawnieniach w sprawach karnych

Sprawozdania finansowe

 

 Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie