Strona główna
Sprawozdania statystyczne za 2015r. PDF Drukuj artykuł

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych;
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji;
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;
MS-S11-12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich;
MS-S18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich;
MS-S19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych;
MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;
MS-S20UN w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);
MS-S20KRS sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);
MS-S23K sprawozdanie z czynności komornika;
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie