Strona główna Informacje Udostępnianie akt do celów badawczych
Udostępnianie akt do celów badawczych PDF Drukuj artykuł

 

Informacja dla studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub przeprowadzających badania naukowe

                                

W celu uzyskania zgody na wgląd do repertoriów sądowych i akt spraw Sądu Rejonowego w Olsztynie, do wniosku o wgląd do akt spraw sądowych skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, w którym uzasadnia się  konieczność dostępu do urządzeń biurowych i akt oraz wskazuje się konkretne kategorie spraw (artykuły kodeksów) należy dołączyć aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub przygotowywanie pracy naukowej ewentualnie w przypadku pracownika naukowego można okazać legitymację służbową. Do wniosku dołącza się również podpisane oświadczenie RODO.

Wniosek składa się w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Olsztynie (parter).

Osoba, której wyrażano zgodę na udostępnienie akt, kontaktuje się z komórką organizacyjną w celu uzgodnienia terminu i szczegółów. Badanie akt nie może zakłócać pracy komórki organizacyjnej. Akta znajdujące się w komórce organizacyjnej udostępniane są w Czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 44 parter pok. 52, natomiast akta spraw zakończonych znajdujące się w archiwum udostępniane są w archiwum Sądu Rejonowego w  Olsztynie ul. Towarowa 9b.

Zasady udostępniania akt reguluje Regulamin Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Olsztynie

Wniosek o wgląd do akt spraw w celach naukowo-badawczych

Oświadczenie


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie