Ławnicy PDF Drukuj artykuł
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.

W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników   w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI ŁAWNIKÓW

W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Głos ławnika w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie może przewodniczyć na rozprawie i naradzie ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą, chyba że ustawy stanowią inaczej.

Wobec osoby pełniącej funkcję ławnika postępowania sprawdzającego przewidzianego  w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)  nie przeprowadza się. Przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków ławnik zapoznaje się z przepisami     o ochronie informacji niejawnych i składa oświadczenie o znajomości tych przepisów. Informacje niejawne mogą być udostępnione ławnikowi tylko w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji ławnika.

 

RADA ŁAWNICZA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r.  w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania  oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. U. Nr 23, poz. 174)

Na podstawie § 3 ww. Rozporządzenia dokonano wyboru członków Rady Ławniczej, która stanowi reprezentację ławników Sądu Rejonowego  w Olsztynie wybranych na kadencję 2020-2023.

 

Skład Rady Ławniczej:

Urszula Paul – Przewodnicząca

Hanna Tkacz  - Wiceprzewodnicząca

Elżbieta Kłodawska  - Wiceprzewodnicząca

Krystyna Ziółkowska – sekretarz

Krystyna Karusewicz

Bogdan Kaczmarczyk

Renata Michalska

Marta Hetmańska

Eliza Jerulank

Barbara Piątkowska

Elżbieta Suchodolska

Dorota Osiecka

Anna Mularczyk

 

Regulamin pracy Rady Ławniczej przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do zadań Rady Ławniczej, zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia należy:

1. reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
2. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
3. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
4. podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
5. współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
6. przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
7. wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
8. opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
9. przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

 

SKARGI, UWAGI I WNIOSKI

związane z organizacją pracy ławników należy zgłaszać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Olsztynie w pokoju 239, telefon: 89 5230 137  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w formie pisemnej, według  zasady:

1. data zgłoszenia,
2. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
3. adres i telefon kontaktowy,
4. pełny opis zgłoszonej sprawy,
5. pismo adresujemy – Rada Ławnicza przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

Regulamin pracy Rady Ławniczej przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

UCHWAŁA NR 1/2021 RADY ŁAWNICZEJ SĄDU REJONOWEGO W OLSZTYNIE z dnia 23 lipca 2021r. 

 

Ławnik sędzia społeczny

 

KRAJOWA RADA SĘDZIÓW SPOŁECZNYCH 
16-400 SUWAŁKI, ul. A. Patli 19 
tel./fax 87 567 75 10, 600 392 127 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

INFORMACJA O POWOŁANIU I DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRAJOWA RADA SĘDZIÓW SPOŁECZNYCH

SKŁAD Zarządu Głównego Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie