Strona główna Informacje Wzory i formularze
Wzory i formularze PDF Drukuj artykuł

Wzór pieczęci urzędowej.

Aktualne formularze do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

Wzory formularzy

Wniosek o odpis orzeczenia

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwrot kosztów podróży

Wniosek o rozłożenie na raty należności sądowych

Skarga na czynność komornika

 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Wniosek o dział spadku

Wniosek o podział majątku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 

Wniosek o pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o zwolnienie od przedłożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

Pozew o alimenty

Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o rozdzielność majątkową

Wniosek o ustalenie kontaktów

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności  przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka

wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia  

 

Formularze wieczystoksięgowe

Wzory formularzy

załącznik---wniosek-o-wpis-w-księdze-wieczystej-kw-wpis pdf

załącznik---wniosek-o-wpis-w-księdze-wieczystej-kw-wpis--rtf

załącznik--wniosek-o-założenie-księgi-wieczystej-kw-zal pdf

zalacznik--wniosek-o-zalozenie-ksiegi-wieczystej-kw-zal--rtf_5.rtf

 

Wypełnione wzory wniosków wieczystoksięgowych

Wzór nr 1 - Wniosek o wpis własności

Wzór nr 2 - Wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wzór nr 3 - Wniosek o wpis hipoteki

Wzór nr 4 - Wniosek o wykreślenie hipoteki

Wzór nr 5 - Wniosek o wykreślenie roszczenia o roczną opłatę przekształceniową

 

Opłaty


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie