Strona główna
Statystyka sądowa za I półrocze 2016 roku PDF Drukuj artykuł

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S11/12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20K w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20N  w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych  (według właściwości rzeczowej)

MS-S20R sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S23K sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40R sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie