Strona główna O nas Status prawny
Status prawny PDF Drukuj artykuł

Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego w Olsztynie:

Sąd Rejonowy w Olsztynie działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).

Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:

  1. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
  3. zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie