Strona główna Informacje Wzory i formularze
Wzory i formularze PDF Drukuj artykuł

Wzór pieczęci urzędowej.

Aktualne formularze do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 WZORY

-wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego

-oświadczenia dla kandydata na opiekuna tymczasowego

-postanowienie o ustanowienie opiekuna tymczasowego oraz

-informacji zbiorczej przeznaczonej dla zainteresowanych i pouczeń dla uczestników postępowania (ulotka), w języku polskim oraz w położeniu na język ukraiński

 

KATALOG USŁUG DLA INTERESANTÓW 


USŁUGI PODSTAWOWE:

sprawy cywilne i gospodarczehttps://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-podstawowych/sprawy-cywilne-i-gospodarcze

sprawy karne: https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-podstawowych/sprawy-karne

USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE ŚWIADCZONE PRZEZ SĄD REJONOWY

sprawy cywilne https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-cywilne

sprawy karne:https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-karne

sprawy rodzinne :https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-rodzinne-i-nieletnich

 

Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych dostępny jest pod adresem:https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/katalogi-uslug/

zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia  

 

Formularze wieczystoksięgowe

Wzory formularzy

załącznik---wniosek-o-wpis-w-księdze-wieczystej-kw-wpis pdf

załącznik---wniosek-o-wpis-w-księdze-wieczystej-kw-wpis--rtf

załącznik--wniosek-o-założenie-księgi-wieczystej-kw-zal pdf

zalacznik--wniosek-o-zalozenie-ksiegi-wieczystej-kw-zal--rtf_5.rtf

 

Wypełnione wzory wniosków wieczystoksięgowych

Wzór nr 1 - Wniosek o wpis własności

Wzór nr 2 - Wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wzór nr 3 - Wniosek o wpis hipoteki

Wzór nr 4 - Wniosek o wykreślenie hipoteki

Wzór nr 5 - Wniosek o wykreślenie roszczenia o roczną opłatę przekształceniową

 

Opłaty


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie