Strona główna Informacje Konta bankowe
Konta bankowe PDF Drukuj artykuł

Konta Sądu Rejonowego w Olsztynie:


Lp 


Nazwa konta


Opis konta oraz rodzaje wpłat

 1 


SĄD REJONOWY
10-543 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 44
NBP

I Wydział Cywilny:
    07 1010 0055 3023 0040 4500 0001
    
II Wydział Karny:
    77 1010 0055 3023 0040 4500 0002
    
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
    50 1010 0055 3023 0040 4500 0003

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:    
    23 1010 0055 3023 0040 4500 0004

V Wydział Gospodarczy:    
    93 1010 0055 3023 0040 4500 0005
    
VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
    66 1010 0055 3023 0040 4500 0006

VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego:
    12 1010 0055 3023 0040 4500 0008

X Wydział Cywilny:    
    55 1010 0055 3023 0040 4500 0010

Dochody Budżetowe
Wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste
2


SĄD REJONOWY
10-001 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 44
BGK O/Olsztyn

85 1130 1017 0021 1002 3890 0004

Depozyty Sądowe
Poręczenia majątkowe, 
zabezpieczenia majątkowe, 
wadia

3


SĄD REJONOWY
10-001 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 44
NBP o/Olsztyn

93 1010 1397 0032 4513 9801 0000

Zaliczki na wydatki (np na biegłego, świadka, kuratora, ogłoszenia w prasie, za wpis w rejestrze notarialnym)

4


SĄD REJONOWY

10-001 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 44
BGK o/Olsztyn
19 1130 1189 0025 0130 0920 0002 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

Konto ogólne dochodów budżetowych NBP:

08 1010 1397 0032 4522 3100 0000

 

UWAGA !!!

Od 01 stycznia 2015 r. wpłaty z tytułu sum depozytowych nie będą przyjmowane w
kasie Sądu – tylko i wyłącznie na rachunek bankowy w BGK.

Konta walutowe:
Konto USD: 58 1130 1017 0021 1002 3890 0005
Konto EUR: 42 1130 1017 0021 1002 3890 0002
Konto CHF: 69 1130 1017 0021 1002 3890 0001
Konto GBP: 15 1130 1017 0021 1002 3890 0003

Kasa Sądu Rejonowego w Olsztynie

 
Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie