Strona główna
Praktyki studenckie PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie o praktykach

Wniosek o przyjęcie na praktykę

 

PRAKTYKI STUDENCKIE/ZAWODOWE

Sąd Rejonowy w Olsztynie, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych, umożliwia studentom/uczniom odbycie praktyk w swoich wydziałach, oddziałach oraz zespołach kuratorskiej służby sądowej.

Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki w Sądzie Rejonowym w Olsztynie wymagane jest:

  1. Przygotowanie kompletu dokumentów, w tym:

    - wniosek o przyjęcie na praktykę studencką/zawodową (wg wzoru),

    - dwa jednobrzmiące egzemplarze umowy/porozumienia, która ma zostać zawarta pomiędzy uczelnią/szkołą a Sądem Rejonowym w Olsztynie z podpisem osoby kierującej na praktykę wraz z informacją z której będzie wynikała ilość godzin objętych praktyką,

    - zaświadczenie o byciu studentem/uczniem danej uczelni/szkoły,

    - informacja o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (może być zawarta w umowie/porozumieniu, zaświadczeniu o byciu studentem/uczniem bądź innym dokumencie potwierdzającym fakt ubezpieczenia).

     2.   Wymogi formalne umowy/porozumienia:

           - imię i nazwisko studenta/ucznia,

           - proponowany okres trwania praktyki,

           - prawa i obowiązki stron,

           - klauzula o nieodpłatności praktyki.

Ponadto Sąd informuje, iż w przypadku praktyk ciągłych, w treści umowy należy dokładnie określić czas jej trwania. Zapobiegnie to chaosowi organizacyjnemu
i pozwoli przyjąć jak największą liczbę studentów/uczniów. Zalecane jest, aby przed złożeniem dokumentów student/uczeń udał się do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego w Olsztynie celem indywidualnego doprecyzowania okresu.

Dokumenty należy składać na adres:

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Oddział Kadr

Ul. Dąbrowszczaków 44

10-543 Olsztyn

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523-01-13, e-meil Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego
w Olsztynie, Oddział Kadr pok. 238.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie