X Wydział Cywilny PDF Drukuj artykuł

Przewodniczący Wydziału:

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
Sędzia Marta Orłowska

Przewodniczący Wydziału lub w czasie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Wydziału przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 14.00 w pokoju 336, wejście przez pokój 337.

Kierownik Wydziału:
Barbara Roman 

Sekretariat Wydziału:
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
piętro III pok. 337-339, 322, 325, 326, 328, 329, 331, 333,

pietro II pok.227, 229, 232, 233,

numery telefonów do Wydziału w związku z Zarządzeniem nr A-021-18/20

89 523-01-10, 89 523-01-79, 89 523-02-16, 89 523-01-83, 89 523-01-96, 89 523-01-17, 89 523-01-80, 89 523-01-31, 89 523-01-03, 89 523-01-95

fax 89 523-01-23 

adres email  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacji o toczących się sprawach w zakresie wynikającym z § 123 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych udziela  Biuro Obsługi Interesantów tel. 89 523 02 80, 89 523 02 83, 89 523 02 84 

Godziny urzędowania:
poniedziałek:
7:00-18:00 
wtorek-piątek:
7:00-15:00

Czytelnia akt sądowych  (tel. 89 523-01-05) akta spraw prowadzonych przez wydział udostępniane są stronom w czytelni akt sądowych usytuowanej na parterze budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30-14.30, ostatnie zamówienia realizujemy o godz. 14.00.

Obszar właściwości miejscowej wydziału: 

I i X Wydziały Cywilne Sądu Rejonowego w Olsztynie rozpoznają sprawy z zakresu prawa cywilnego  z obszaru miasta Olsztyna oraz gmin Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda i Świątki. 

Na podstawie § 77 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych przydział spraw orzecznikom orzekającym w Wydziałach I i X Cywilnym  następuje przed podziałem spraw między tymi wydziałami. Po przydzieleniu referentowi przez system SLPS sprawa podlega zarejestrowaniu w wydziale, w którym orzeka jej referent. Przepisu nie stosuje się do zażaleń i skarg na orzeczenie referendarza sądowego rozpoznawanych bez odrębnej rejestracji. przydzieleniu referentowi sprawa podlega zarejestrowaniu w wydziale, w którym orzeka jej referent.

W związku z funkcjonowaniem w tutejszym sądzie przydziału spraw cywilnych na podstawie § 77pkt 2 regulaminu pozwy, wnioski i skargi  należy kierować ogólnie do Wydziału Cywilnego, zaś opłaty od pozwu, itp. należy uiszczać na konta wskazane na stronie internetowej (zakładka INFORMACJE- Konta Bankowe)  i załączyć do pisma kopię przelewu.

Właściwość rzeczowa wydziału:

Zgodnie z zasadą przewidzianą w Kodeksie Postępowania Cywilnego  Art. 16. § 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych, jako sądy pierwszej instancji. Tylko określonej kategorii sprawy podlegają rozpoznaniu przez sądy okręgowe.

Jeżeli zatem sprawa nie należy do jednej z niżej określonych kategorii kieruje się ją do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

1)   o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;

2)   o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;

3)   o roszczenia wynikające z Prawa prasowego

4)   o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

41)  o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;

42)  o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

43)  o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

44)  o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

Lista sędziów, asesorów sądowych i referendarzy  sądowych orzekających w Wydziale X Cywilnym, ich podział czynności oraz sposób uczestniczenia w przydziale spraw dostępne są na stronie internetowej sądu (zakładka Struktura Organizacyjna-Podziały czynności sędziów) 

Rozprawa zdalna 

Informujemy Państwa o możliwości udziału w rozprawie w formie zdalnej, poprzez nawiązanie połączenia z sądem orzekającym z własnego urządzenia z wykorzystaniem  aplikacji JITSI za pośrednictwem komputera, tabletu lub smartfona wyposażonego w mikrofon i głośnik, z użyciem stabilnego łącza internetowego. W celu zorganizowania takiej rozprawy należy na wskazany adres e-mail przesłać wniosek o przeprowadzenie rozprawy zdalnej,  wskazując sygnaturę akt sprawy, adres email, na który zostanie wysłany link, za pośrednictwem którego należy się połączyć w dniu rozprawy oraz swój numer telefonu.   

Poniżej przedstawiamy instrukcję nawiązania połączenia w czasie rozprawy zdalnej.

instrukcja połączenia JITSI - dla obywatela v1-3.pdf (wroclaw.sa.gov.pl)


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie