Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Co 700/21 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Co 700/21

POSTANOWIENIE

Dnia 3 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                    Przewodniczący: sędzia Justyna Smolińska

po rozpoznaniu 3 stycznia 2022 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z  wniosku Gmina Olsztyn - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

z udziałem "Master Tyre" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

o ustanowienie kuratora dla dłużnika, który nie ma organu uprawnionego do reprezentacji

postanawia:

na podstawie art.69 § 1 k.p.c. ustanowić dla „Master Tyre” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jako osoby prawnej, w której organie zachodzą braki uniemożliwiające jej reprezentację - kuratora w osobie radcy prawnego Krzysztofa Góreckiego.

SSR Justyna Smolińska

 
I Ns 703/21 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE

sygnarura akt I Ns 703/21

 

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 703/21 z wniosku Małgorzaty Bekier o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Bukowskiej, zmarłej w dniu 20 września 2021 roku w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie. W skład spadku wchodzi lokal mieszkalny położony przy ul. Jagiellońskiej 45. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 
KRS 421998 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AGRO SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000421998, adres siedziby: Olsztyn, ul. Kopernika nr 29 lok 17, 10-512 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 773066 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu GEORGI.A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000773066, adres siedziby: Olsztyn, ul.Towarowa nr 20B, 10-417 Olsztyn.

Więcej…
 
X Ns 573/21 spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 573/21

Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 stycznia 2022 r. roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Eugenii Kusiak zmarłej dnia 22 czerwca 2020 r., ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, PESEL 36050505868

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Referendarz sądowy Anna Świacka

 
X Ns 420/21 spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 420/21


Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 18 stycznia 2022 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Krzysztofie Andrzeju Dowgielewicz, zmarłym w dniu 18 września 2015r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Barczewie, przy ul. Obrońców Warszawy 1, PESEL 74120903439.
P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 

Referendarz sądowy Damian Ankiewicz  

 
I Ns 113/21 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie

 

Sygn. akt I Ns 113/21

Na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 5 stycznia 2022 roku w tutejszym Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, którego wykonaniem zajmuje się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Krokowski. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Krystynie Jachacy (PESEL 49110214660), zmarłej dnia 14 grudnia 2018 r. w Nidzicy, ostatnio stale zamieszkałej w Waplewie 38/15, 11-015 Waplewo.

P O U C Z E N I E

 

Osoby, które uprawdopodobnią, że są: spadkobiercą, uprawnionym do zachowku

lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć

w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu

w spisie inwentarza.

 
KRS 562399 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu DISTRIBUTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 562399, adres siedziby: 11-700 Mrągowo, ul. Słoneczna 1.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie