Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Ns 302/20 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 302/20

OGŁOSZENIE

 

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, pod sygn. akt I Ns 302/20 toczy się sprawa z wniosku Alior Bank S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Andrzeju Dulewiczu, ostatnio stale zamieszkałym w Sząbruku, zmarłym 13.08.2019r. w Olsztynie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 
KRS 567885 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 567885, adres siedziby: 10-546 Olsztyn, ul. Michała Kajki 3/1.

Więcej…
 
I Ns 395/20 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 395/20

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 17 września 2020 r. w tut. Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Bogusławie Gembickim, zmarłym 28 września 2018 r. w Reszlu, ostatnio stale zamieszkałym w Lamkowie,

P O U C Z E N I E

osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
KRS 417658 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "KILVIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 417658, adres siedziby: 14-300 Morąg, ul.Ogrodowa 3/34.

Więcej…
 
KRS 567173 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu IVERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 567173, adres siedziby: 10-693 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 38.

Więcej…
 
KRS 372411 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "PTASZARNIA" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA, nr KRS 372411, adres siedziby: 10-366 Olsztyn, ul. Wrzosowa nr 3.

Więcej…
 
KRS 420279 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu BLLUE POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000420279, adres siedziby: ul. Sybiraków 24, lok. 10, 10-257 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 618849 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BUDWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie, nr KRS 618849, adres siedziby: Olsztyn ul. Gen. Stanisława Maczka Nr 30, lok. 25, 10-693 poczta Olsztyn.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie