Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 557115 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu IT AND LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000557115, adres siedziby: ul. Bałtycka 10, 10-176 Olsztyn.

Więcej…
 
X N 1096/21 wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 1096/21


Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 13.09.2021 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez notariusza Annę Zaroń i zarejestrowany w Rep. A 4137/2021 akt notarialny obejmujący wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego przez Krzysztofa Stadnickiego pod firmą: Usługi Instalatorstwa C.O. WOD-KAN. GAZ Krzysztof STADNICKI w spadku, adres 11-041 Olsztyn, ulica Kanarkowa Nr 40, NIP 7391141138, REGON 510297896 objętego zarządem sukcesyjnym zarejestrowany w tut. Sądzie pod sygnaturą X N 1096/21.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Olsztyn, dnia 15 września 2021 roku

Ref. sąd. Damian Ankiewicz

 
KRS 435894 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 435894, adres siedziby: 14-200 Iława, ul. Andersa 11.

Więcej…
 
I Ns 151/21 ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 151/21

           OGŁOSZENIE

 

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny informuje o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Adamie Krzysztofińskim, zmarłym dnia 20 czerwca 2019 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie, Aleja Warszawska 13/3 (PESEL 57071606992).

Pouczenie

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
KRS 700504 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu PICCOBELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000700504, 10-581 Olsztyn, ul. Gabriela Narutowicza 23B lok.58.

Więcej…
 
KRS 770166 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PLANTAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Działdowie, nr KRS 770166, adres siedziby: Działdowo ul. Ignacego Paderewskiego Nr 12, 13-200 Działdowo.

Więcej…
 
KRS 325668 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BIONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie, nr KRS 0000325668, adres siedziby: Olsztyn, ul. Hanowskiego Nr 9 lok. 57, 10-687 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 604304 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "Zakład Ochrony i Usług Specjalistycznych HARPUN" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000604304, adres siedziby: 10-457 Olsztyn, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 15 lok. 9A, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie