Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 677725 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu S&S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000677725, adres siedziby: 14-200 Iława, ul. Jana III Sobieskiego nr 1A.

Więcej…
 
KRS 586950 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu MOUNT UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000586950, adres siedziby: Różany 31, 82-335  Różany.

Więcej…
 
KRS 241110 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu SPAZIO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000241110, adres siedziby: ul. Piłsudskiego nr 76 lok. 219, 10-450 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 712474 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ZIBI ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000712474, adres siedziby: ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 767885 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "WSW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000767885, adres siedziby: ul. Piaskowa 6B lok.8, 11-700 Mrągowo.

Więcej…
 
KRS 835181 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu EKO BUDOWLANIEC ARKADIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000835181, adres siedziby: 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja nr 13 lok. 808.

Więcej…
 
I C 1648/21 - postanowienie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 1648/21

POSTANOWIENIE

22 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                    Przewodniczący: sędzia Katarzyna Błesińska - Kozłowska

po rozpoznaniu 22 czerwca 2022 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z  powództwa Skyline Associates, INC. z siedzibą w Mission Viejo (USA)

przeciwko Kamili Przybyłowskiej

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

postanawia:

  1. pPodjąć zawieszone postępowanie ;
  2. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Olsztynie, którego konkretna osoba zostanie wyznaczona odrębnym zarządzeniem.

Sędzia Katarzyna Błesińska - Kozłowska

 
X N 642/22 wykaz inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X  N 642/22


Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 31 marca 2022r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez wnioskodawców Pawła Karpowski, Marcina Karpowskiego, Jacka Karpowskiego wykaz inwentarza po spadkodawcy Zbigniewa Karpowski zmarłym dnia 20 października 2021 roku, PESEL 55070709531, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, przy ul. Tracka 6/2, 10-900 Olsztyn.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Referendarz Damian Ankiewicz

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 21

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie