Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Ns 54/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 54/21

OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Olsztynie i Wydział Cywilny  informuje o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Pawle Wencel (PESEL 75071403999), zmarłym dnia 18 stycznia 2018, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie i poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 
I Ns 257/21 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 257/21

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 638[1] k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 12 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie I Ns 257/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, którego wykonaniem zajmuje się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Krokowski. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Kazimierzu Cichowiczu zmarłym w dniu 02.06.2019 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Żardenikach.

P O U C Z E N I E

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
KRS 458126 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu AVANTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000458126, adres siedziby: ul. Barcza numer 18 lokal 54, 10-685 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
Kurator dłużników Łokasza Słomy i Marka Słomy X Ns 575/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt X Ns 575/19


OGŁOSZENIE
Na mocy art. 693(3) §3 kpc w zw. z art. 510 §2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Karoliny Zagaj adres do doręczeń Sąd Rejonowy w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 44
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  Łukasza Słomy i Marka Słomy
w sprawie z wniosku Województwa Warmińsko Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o złożenie do depozytu kwoty 4654,68 zł.


Sygn. akt X Ns 575/19
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Sędzia Magdalena Wołejko- Czubek

 
Spis inwentarza X Ns 5/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 5/20


Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 03 marca 2021 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Danucie Walerii Augustyniak, zmarłej w dniu 19 grudnia 2016 roku w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Kudypach, PESEL 58061408620.


P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

referendarz sądowy Anna Świacka

 
Spis inwentarza X Ns 296/21 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 296/21

Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 9 czerwca 2021 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Jerzym Dremo, nr PESEL 50030500959, zmarłym 7 grudnia 2020 roku w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie przy ul. Ostróżki 14

P O U C Z E N I E

osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Asesor Sądowy SR w Olsztynie
Mirosław Ośko

 
KRS 158236 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "MARCOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 158236, adres siedziby: Elbląg, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 12, 82-300 Elbląg.

Więcej…
 
KRS 622937 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "BEFIT-24.PL SZWEC" SPÓŁKA JAWNA, KRS 622937, adres siedziby: Brąswałd 58A, 11-001 Dywity.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie