Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 440838 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu PANORAMA FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000440838, adres siedziby: Targ Rybny nr 16 lok. 6, 10-020 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 
KRS 401028 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "MEWKONCEPT1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000401028, 82-300 Elbląg, ul. Dębowa 15.

Więcej…
 
KRS 712073 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu DALER FURNITURE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 712073, adres siedziby: 10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 14.

Więcej…
 
KRS 712124 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ALEX ATID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 712124, adres siedziby: ul. Towarowa 20 B, 10-417 Olsztyn.

Więcej…
 
I Ns 590/20 PDF Drukuj artykuł

I Ns 590/20

OGŁOSZENIE

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie (sygn. akt I Ns 590/20) toczy się sprawa z wniosku gminy Olsztyn o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Bartnikowskiej, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej 09.02.15r. w Olsztynie. W skład spadku wchodzi depozyt w wysokości 522,28 zł. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 
I Ns 177/20 PDF Drukuj artykuł

I Ns 177/20

OGŁOSZENIE

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, pod sygn. akt I Ns 177/20, toczy się sprawa z wniosku PROTEGAT 1 NSFIZ w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Sobieszczuk, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej 15.12.2018 r. w Olsztynie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 
KRS 209293 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu K 2 E.GWÓŹDŹ, P.ZEMBEK SPÓŁKA JAWNA, KRS 209293, 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 4/107.

Więcej…
 
KRS 564544 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu HANDEL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 564544, dotychczasowy adres siedziby: 14-400 Pasłęk, ul. Władysława Jgiełły 26.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 15

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie