Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 684727 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu JOY EMPIRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 684727, 19-300 Ełk, Bartosze 10C.

Więcej…
 
KRS 641806 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu BROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 641806, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 21 B.

Więcej…
 
KRS 496052 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu EXCELIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000496052, REGON: 147069621, adres siedziby: ul. Floriana Piotrowskiego 16 lok. F, 10-691 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 498580 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu EB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000498580, adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna 5.

Więcej…
 
KRS 419390 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ECO - WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000419390, adres siedziby: Zajączki 7, 11-135 Lubomino.

Więcej…
 
I C 2428/21 - postanowienie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 2428/21

POSTANOWIENIE

21 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                    Przewodniczący: sędzia Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 21 marca 2022 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Financial Services Collection sp. z o.o. w Poznaniu

przeciwko Katarzynie Kurowskiej

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Katarzyny Kurowskiej w osobie Małgorzaty Karwackiej – pracownika Sądu Rejonowego w Olsztynie.

SSR Michał Kacprzak

 
I Ns 623/21 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE

Sygnatura akt I Ns 623/21

 

     „Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie I Ns 623/21 przechowuje depozyt w wysokości 1201,55 zł stanowiący odszkodowanie należne Halinie Zabieglińskiej. Depozyt zostanie wydany spadkobiercom Haliny Zabieglińskiej po wykazaniu przez nich praw do spadku.”

 
I Ns 411/21 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE

Sygnatura akt I Ns 411/21

     „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 411/21 z urzędu z udziałem wierzyciela Empiko – Centrum sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku o likwidację niepodjętego depozytu w postaci środków pieniężnych w kwocie 17.247,87 zł. Sąd wzywa wszystkie osoby uprawnione, aby w terminie sześciu miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swoje prawa do depozytu, gdyż w przeciwnym razie Sąd orzeknie ich likwidację na rzecz Skarbu Państwa”.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 20 z 21

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie