Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 435070 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu WARMIŃSKI DOM HANDLOWO-USŁUGOWY LIDIA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 435070, adres siedziby: 14-300 Morąg, ul. Pomorska 19/29.

Więcej…
 
I Ns 646/19 ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 646/19

OGŁOSZENIE

     Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 646/19, zezwolił wnioskodawcy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 4.374,00 zł (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote) tytułem odszkodowania za udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Pluty  jako działki nr 17/2 o powierzchni 0,0141 ha i nr 17/3 o powierzchni 0,0726 ha (KW Nr EL1B/00005887/6), przejęte z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 32/18 z dnia 24.08.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławieckie od km 00+000 do km 26+428,73”, z zastrzeżeniem, że kwota złożona do depozytu zostanie wydana następcom prawnym Marii Jakuszczonek  na ich wniosek, po wykazaniu przysługujących im praw do spadku po spadkodawczyni. Wzywa się następców prawnych Marii Jakuszczonej do odbioru kwoty pieniężnej złożonej do depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 
KRS 17481 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu L & B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000017481, adres siedziby: 10-691 Olsztyn, ul. Gębika 51 lok. 3.

Więcej…
 
KRS 456124 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 456124, adres siedziby: 13-100 Nidzica ul. Ratuszowa 2.

Więcej…
 
KRS 542863 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ANDARO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Jesionowie, nr KRS 0000542863, adres siedziby: Jesionowo nr 17 lok. 1, 11-040 poczta Dobre Miasto.

Więcej…
 
KRS 364725 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "TERRA" BAU UND HANDEL GMBH  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nowym Mieście Lubawskim, nr KRS 0000364725, adres siedziby: ul. Grunwaldzka nr 24 lok. 17, 13-300 poczta Nowe Miasto Lubawskie.

Więcej…
 
KRS 729641 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu POLYSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mrągowie, nr KRS 0000729641, adres siedziby: Mrągowo ul. Królewiecka nr 45A, 11-700 poczta Mrągowo.

Więcej…
 
KRS 309789 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "AMJ POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Purdzie, nr KRS 0000309789, adres siedziby: Purda nr 129 D, 11-030 poczta Purda.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 12

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie