Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Ns 338/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

sygn. akt I Ns 338/19

OGŁOSZENIE

    Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 24 maja 2019 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobiercę Urszulę Tomczyk wykaz inwentarza po spadkodawcy Wacławie Grono, zmarłym dnia 17 kwietnia 2019 r., PESEL 45022205673, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie ul. Limanowskiego 19B/18

P O U C Z E N I E:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3) Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
I Ns 598/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 598/19

                                                OGŁOSZENIE

    Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Robercie Witoldzie Kidoń, zmarłym dnia 7 listopada 2015 w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Trękusku (PESEL 72051405752 ).

Sąd poucza że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 
I C 2680/18 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 2680/18

POSTANOWIENIE

6 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 6 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z  powództwa gminy Olsztyn-Zarządu Dróg Zieleni i Transportu

przeciwko Kacprowi Ratkiewiczowi

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak

 
I C 3538/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3538/19

POSTANOWIENIE

6 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 6 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

przeciwko Danieli Siwińskiej

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak

 
I C 3285/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3285/19

POSTANOWIENIE

6 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 6 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

przeciwko Andrzejowi Żelnio

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak

 

 
I Ns 384/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 384/19

POSTANOWIENIE

6 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 6 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Angeliki Malinowskiej

z udziałem Zenona Drozdowskiego, Bożeny Zalewskiej, Wandy Kolady, Marii Gajowniczek, Irenie Walickiej, Teresy Menzińskiej, Janiny Sadowskiej i Haliny Kiebak

o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Drozdowskim

z urzędu

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Bożeny Zalewskiej w osobie Sylwii Stankiewicz – pracownika Sądu Rejonowego w Olsztynie.

ASR Michał Kacprzak

 
I C 3771/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3771/19

POSTANOWIENIE

4 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 4 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z  powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu

przeciwko Ałła Kakhidze

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

postanawia:

  1. podjąć postępowanie w sprawie;
  2. ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej w osobie Małgorzaty Karwackiej – pracownika Sądu Rejonowego w Olsztynie.

ASR Michał Kacprzak

 
I C 3876/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3876/19

POSTANOWIENIE

5 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 5 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Łukaszowi Sobczyńskiemu

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 8

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie