Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
Wykaz inwentarza X N 502/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 502/20
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 01.07.2020 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez Annę Tkaczyk, Katarzynę Annę Tkaczyk, obejmujący wykaz inwentarza po spadkodawcy Stefanie Tkaczyk zmarłym w dniu 23.11.2019 r., PESEL 58091903159, ostatnio zamieszkałym pod adresem Dorotowo 88. 11-034 Stawiguda.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Olsztyn, dnia 21.12.2020 roku
Ref. sąd. Anna Świacka

 
KRS 397766 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu BIAŁY ŻAGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 397766, 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12.

Więcej…
 
KRS 368714 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu ECOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLSZTYNIE, KRS 368714, 10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 3.

Więcej…
 
I Ns 388/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt: I Ns 388/20

Na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 grudnia 2020 roku w tutejszym Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, którego wykonaniem zajmuje się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Napiórkowski. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Rafale Szarota, zmarłym w dniu 5 lutego 2020 roku w Olsztynie, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, przy ul. Barczewskiego 1/191.

P O U C Z E N I E

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
I Ns 524/20 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 524/20

POSTANOWIENIE

9 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 9 grudnia 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Janiny Renaty Borowickiej

z udziałem Andrzeja Dziewejko, Wojciecha Dziewejko i Ewy Małgorzaty Pokusińskiej

o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Dziewejko

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Andrzeja Dziewejko w osobie Martyny Dobrowolskiej-Wilgi – pracownika Sądu Rejonowego w Olsztynie.

ASR Michał Kacprzak

 
KRS 130122 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu M-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Elblągu, nr KRS 0000130122, ostatni ujawniony w rejestrze adres siedziby: Plac Jagiellończyka 5 m. 309, 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 444962 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AGRO SWORD BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 444962, adres siedziby: 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29 lok. 17.

Więcej…
 
KRS 392651 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PLATFORMA MEAT SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ BRZESKI, TOMASZ DUMKIEWICZ, KRS 392651, adres siedziby: ul. Grudziądzka 71, 14-200 Iława.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie