Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I C 3907/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3866/19

POSTANOWIENIE

5 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 5 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Danielowi Ossowskiemu

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak

 
I C 3866/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3866/19

POSTANOWIENIE

5 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 5 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Danielowi Ossowskiemu

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak

 
I C 3915/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3915/19

POSTANOWIENIE

5 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 5 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu

przeciwko Danucie Mazurkiewicz

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak

 
KRS 642554 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu 3B CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000642554, adres siedziby: 10-185 Olsztyn, ul. Rakowa 9A.

Więcej…
 
KRS 358320 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu EXLIBRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000358320, adres siedziby: 82-340 Tolkmicko, ul. Morska nr 2A.

Więcej…
 
KRS 62903 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu ABLINED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000062903, 12-100 Szczytno, Dębówko 16A.

Więcej…
 
I Ns 567/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 567/19

                                     OGŁOSZENIE

      Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłosza o wydaniu w sprawie I Ns 567/19 w dniu 24.04.2020 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Ireneuszu Choszczyku, zmarłym dnia 5 stycznia 2015 w Pajtunach, ostatnio stale zamieszkałym w Pajtunach (PESEL 77090117459).

Sąd poucza jednocześnie, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 
I Ns 294/19 PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 294/19

OGŁOSZENIE

 

     Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Alojzym Gapińskim, zmarłym dnia 24 stycznia 2019 w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie (PESEL 36081802455), oraz z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 8

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie