Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 368714 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu ECOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLSZTYNIE, KRS 368714, 10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 3.

Więcej…
 
I Ns 524/20 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 524/20

POSTANOWIENIE

9 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 9 grudnia 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Janiny Renaty Borowickiej

z udziałem Andrzeja Dziewejko, Wojciecha Dziewejko i Ewy Małgorzaty Pokusińskiej

o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Dziewejko

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Andrzeja Dziewejko w osobie Martyny Dobrowolskiej-Wilgi – pracownika Sądu Rejonowego w Olsztynie.

ASR Michał Kacprzak

 
KRS 130122 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu M-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Elblągu, nr KRS 0000130122, ostatni ujawniony w rejestrze adres siedziby: Plac Jagiellończyka 5 m. 309, 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 444962 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AGRO SWORD BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 444962, adres siedziby: 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29 lok. 17.

Więcej…
 
KRS 392651 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PLATFORMA MEAT SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ BRZESKI, TOMASZ DUMKIEWICZ, KRS 392651, adres siedziby: ul. Grudziądzka 71, 14-200 Iława.

Więcej…
 
KRS 585740 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu FUNDACJA NTM z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000585740, adres siedziby: ul. Pszenna 44 B, 10-900 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art.25 a ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 25694 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "LUX-PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lubawie, numer KRS 0000025694, adres siedziby: ul. Przemysłowa numer 20, 14-260 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
I Ns 283/20 PDF Drukuj artykuł

I Ns 283/20

OGŁOSZENIE

 

     „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku Zofii Dudzińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Ujazdowskiej, zmarłej w dniu 19 czerwca 2020 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie