Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 736069 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu IMPERIUM TEXTILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000736069, adres siedziby: ul. Warszawska 26B lok. 36, 14-260 Lubawa.

Więcej…
 
I N 191/22 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygn. I N  191/22

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 636 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 18.02.2022  r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez Kacpra Ciesielskiego wykaz inwentarza po spadkodawcy Piotrze Makowskim zm. dnia 19.12.2017 r., PESEL 70050104450, ostatnio zamieszkałym: w Olsztynie   

P O U C Z E N I E:

- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

- osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu, tymczasowi przedstawiciele lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
I C 2700/21 - postanowienie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 2700/21

POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                    Przewodniczący: sędzia Justyna Smolińska

po rozpoznaniu 6 czerwca 2022 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z  powództwa Gminy Olsztyn - Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

przeciwko Władysławowi Chomiczowi

o zapłatę (SLPS I LC 5109/21)

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Władysława Chomicz w osobie  radcy prawnego, o wyznaczenie którego zwrócić się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

SSR Justyna Smolińska

 
KRS 824368 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu WATERBROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000824368, adres siedziby: ul. Pasłęcka 4, 14-140 Miłomłyn.

Więcej…
 
KRS 801751 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu LAAVA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000801751, adres siedziby: ul. 12 Lutego nr 25 lok. 7, 82-300 Elbląg.

Więcej…
 
KRS 801090 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ISTARTUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000801090, adres siedziby: ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 232996 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "MTW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 232996, 10-446 Olsztyn, ul Westerplatte 1.

Więcej…
 
KRS 740951 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu VESTEAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000740951, REGON: 380961251, 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20 B.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 21

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie