Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
Wykaz inwentarza uzupełniający X Ns 624/15 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 624/15
Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 23 marca 2020 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o uzupełnieniu spisu inwentarza spadku oraz zleceniu wykonania tego uzupełnienia przez komornika skarbowego przy Urzędzie Skarbowym w Olsztynie. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego spadkodawcy Halinie Irenie Milewskiej, zmarłej 14 listopada 2014r, PESEL 52050405960, ostatnio zamieszkałej: ul. Hiacyntowa 11, Olsztyn

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu uzupełniania spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

referendarz sądowy Damian Ankiewicz

 
Wykaz inwentarza X Ns 44/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 44/20
Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Spis spadku dotyczy majątku spadkowego spadkodawcy Heleny Szmidt zmarłej 31 marca 2016 r. w Olsztynie, pesel 51070605808 ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, przy ul. Kołobrzeska 14A/79

P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego Anna Kabzińska

 
Wykaz inwentarza X Ns 121/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 121/19
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 06 marca 2019 roku w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez wnioskodawcę Rafała Wacława Krzynowek (zarządcę sukcesyjnego) wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po spadkodawcy Bogdanie Wojciechy Krzynowek zmarłym dnia 12 lutego 2019r., PESEL 66052102213, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 29/3 prowadzącego w chwili śmierci przedsiębiorstwo pod firmą: AUTO-PLUS Bogdan Krzynowek, ze stałym miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Stawigudzie, 10-034 Stawiguda, przy ulicy Przemysłowej 9, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego NIP 7391943530.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

referendarz Sądowy Damian Ankiewicz

 
Kurator Dłużnika MAZUR-MET Sp z o.o. X Co 47/20 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny ogłasza publicznie, że postanowieniem z dnia  17 marca 2020 r. w sprawie X Co 47/20 z wniosku wierzyciela Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przeciwko dłużnikowi Mazur-Met Sp. z o.o. w Olsztynie
o ustanowienie kuratora dla dłużnika nie mającego zdolności procesowej art. 69 k.p.c. w zw. z art. 818 par. 1 zd. 2 kpc ustanowił dla dłużnika Mazur-Met sp. z o. o. kuratora w osobie adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do ORA w Olsztynie, w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika Michała Napiórkowskiego w sprawach GKm 721/19, GKm 722/19.

Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Jerka 

 
I Ns 645/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

sygnatura I Ns 645/19

 

Ogłoszenie

 

„Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie I Ns 645/19 zezwolił Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego 187,00 złotych stanowiących nienależną kwotę grzywny, którą to sumę należy wydać Krzysztofowi Kamińskiemu.”

 
KRS 191660 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "ELSAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 191660, REGON: 790506526, NIP: 8470000645, 19-400 OLECKO, UL. GOŁDAPSKA 31.

Więcej…
 
KRS 345178 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu AXEL FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 345178, REGON: 280460523, 14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16 b.

Więcej…
 
KRS 603909 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu STARY RYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 603909, REGON 363799140 ostatni adres: 82-300 Elbląg, ul. Stary Rynek 66-67/68.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 8

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie