Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 749451 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu INDUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000749451, adres siedziby: Klewki 13A, 10-687 Klewki.

Więcej…
 
KRS 840414 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu TERMO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000840414, adres siedziby: ul. Lubelska 30 lok. 109, 10-407 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 483966 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu TOP INDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000483966, adres siedziby: ul. Warszwska 109 lok. 6, 10-701 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 325222 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu POLSKA GRUPA GASTRONOMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000325222, adres siedziby: 10-020 Olsztyn, ul. Targ Rybny 16.

Więcej…
 
I Ns 62/22 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 62/22

OGŁOSZENIE

 

          Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w dniu 20 kwietnia 2022 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Hannie Piątczak, zmarłej w dniu 7 listopada 2021 r., ostatnio zamieszkałej w Olsztynie (PESEL: 49031507867). Wykonanie spisu inwentarza zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

          Sąd poucza jednocześnie, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.        

 
KRS 831876 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu EKOLOGICZNY ZAKŁAD MIĘSNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 831876, adres siedziby: Wójtowo 8A, 11-135 Lubomino, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 285173 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu JTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 285173, adres siedziby: ul. Zamenhofa nr 1 lok. 35, 10-279 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
I Ns 299/21 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 299/21

POSTANOWIENIE

12 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                    Przewodniczący: sędzia Marzena Żywucka

po rozpoznaniu 12 kwietnia 2022 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Prezydenta Miasta Olsztyn

przeciwko Arturowi Dąbrowskiemu

o przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art. 610/1 kpc) - pojazdu marki Opel Astra nr rej NOS 17HS, nr VIN W0L0TGF35Y8033516

w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Artura Dąbrowskiego w osobie  pracownika Sądu Rejonowego w Olsztynie.

SSR Marzena Żywucka

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 20

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie