Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 715385 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu GUTT-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000715385, adres siedziby: 10-688 Olsztyn, ul. Wincentego Witosa 1C lok.17.

Więcej…
 
KRS 770773 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu VISEGRAD ART INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000770773, adres siedziby: ul. 12 Lutego 25 lok. 7, 82-300 Elbląg.

Więcej…
 
KRS 749451 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu INDUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000749451, adres siedziby: Klewki 13A, 10-687 Klewki.

Więcej…
 
KRS 840414 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu TERMO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000840414, adres siedziby: ul. Lubelska 30 lok. 109, 10-407 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 483966 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu TOP INDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000483966, adres siedziby: ul. Warszwska 109 lok. 6, 10-701 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 325222 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu POLSKA GRUPA GASTRONOMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000325222, adres siedziby: 10-020 Olsztyn, ul. Targ Rybny 16.

Więcej…
 
I Ns 62/22 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 62/22

OGŁOSZENIE

 

          Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w dniu 20 kwietnia 2022 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Hannie Piątczak, zmarłej w dniu 7 listopada 2021 r., ostatnio zamieszkałej w Olsztynie (PESEL: 49031507867). Wykonanie spisu inwentarza zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

          Sąd poucza jednocześnie, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.        

 
KRS 831876 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu EKOLOGICZNY ZAKŁAD MIĘSNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 831876, adres siedziby: Wójtowo 8A, 11-135 Lubomino, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 20

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie