Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 540115 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu GROUP GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000540115, adres siedziby: 13-306 Kurzętnik, ul. Henryka Sienkiewicza 48 A.

Więcej…
 
KRS 386472 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu FALKWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Elblągu, nr KRS 0000386472, adres siedziby: ul. Królewiecka nr 89 lok. 7, 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 555122 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu M SEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: Ługwałd 2P, 11-001 Dywity, nr KRS 0000555122.

Więcej…
 
KRS 591850 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu PADARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Elblągu (poprzednie brzmienie firmy Art Production Dat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), nr KRS 0000591850, adres siedziby: ul. Królewiecka nr 45 lok. 6, 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 368598 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BYKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000368598, adres siedziby: Małszewko nr 16, 12-120 Dźwierzuty.

Więcej…
 
KRS 168608 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "GRUPA KLIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", KRS 0000168608, 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 38.

Więcej…
 
KRS 235483 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BOWAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GIŻYCKU, KRS 0000235483, 11-500 Giżycko, ul. Kombatantów 7/7.

Więcej…
 
I Ns 435/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 435/19

OGŁOSZENIE

 

    „Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie I Ns 435/19 zezwolił województwu Warmińsko-Mazurskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na złożenie do depozytu sądowego 250,25 zł stanowiących odszkodowanie za udział wynoszący 2/8 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę 180/3 z obrębu Wojciechy, objętej księgą wieczystą OL1Y/00003610/0, które to należy wydać spadkobiercom Adama Puchalika, po wykazaniu przez nich praw do spadku po spadkodawcy.”

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 8

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie