Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 325668 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BIONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie, nr KRS 0000325668, adres siedziby: Olsztyn, ul. Hanowskiego Nr 9 lok. 57, 10-687 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 604304 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "Zakład Ochrony i Usług Specjalistycznych HARPUN" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000604304, adres siedziby: 10-457 Olsztyn, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 15 lok. 9A, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 480992 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu QUALITY ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000480992, dotychczasowy adres siedziby: 11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Warszawy 59.

Więcej…
 
KRS 564658 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu KRYMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000564658, adres siedziby: ul. Władysława Jagiełły 26, 14-400 Pasłęk.

Więcej…
 
KRS 788879 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu LB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000788879, adres siedziby: Budry, Aleja Wojska Polskiego 36, 11-606  Budry.

Więcej…
 
KRS 706687 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu WINTERMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 706687, adres siedziby: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B.

Więcej…
 
VU 67/02 PDF Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w zakończonym postępowaniu upadłościowym POSTĘP Sp. z o.o. w Biskupcu (sygn. akt V U 67/02) wzywa wierzycieli poz. 134 Polbet S.A. i  poz. 110  Mega Plus S.A. do odbioru przysługujących im należności złożonych do depozytu w terminie 3 lat.

Sąd poucza wierzycieli, że w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, następuje likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa. Likwidacją niepodjętego depozytu jest przejście praw tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa przechodzą wszelkie korzyści i ciężary, jakie przyniósł od dnia, w którym znalazł się w dyspozycji przechowującego 

 
Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 429/20 PDF Drukuj artykuł

- Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 429/20 zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Banach na złożenie do depozytu sądowego na rachunek depozytowy Ministra Finansów pieniędzy w kwocie 10 zł (dziesięć złotych), stanowiącej obowiązek naprawienia szkody wobec Małgorzaty Kowalczuk-Jakubowskiej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygnatura akt II K 304/7, ustalając, że przedmiot świadczenia ma zostać wydany Małgorzacie Kowalczuk - Jakubowskiej w każdym czasie.


- Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 429/20 zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Banach na złożenie do depozytu sądowego na rachunek depozytowy Ministra Finansów pieniędzy w kwocie 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych), stanowiącej obowiązek naprawienia szkody wobec Tomasza Puchalskiego orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygnatura akt II K 304/7, ustalając, że przedmiot świadczenia ma zostać wydany Tomaszowi Puchalskiemu w każdym czasie.

 

Sędzia Agnieszka Lewandowska 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 9

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie