Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 681788 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu LIFE MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KRS 681788, 82-300 Elbląg, ul. Romualda Mielczarskiego 27.

Więcej…
 
I Ns 160/20 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 160/20

OGŁOSZENIE

Dnia 10 sierpnia 2020 r.

      Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu w dniu 17 lipca 2020 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym w dniu 14 czerwca 2018 r. Zbigniewie Kubickim (PESEL: 55052510339) ostatnio stale zamieszkałym w Barczewie, ul. Dębowa 12 i zleca jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michałowi Krokowskiemu.

Pouczenie

     Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
KRS 265554 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RAFGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 265554, adres siedziby: 14-260 Lubawa, ul. Wincentego Witosa 28.

Więcej…
 
KRS 742290 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu NXXTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 742290, adres siedziby: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B.

Więcej…
 
Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 8/20 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 8/20 zezwolił Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego 287 złotych stanowiących nienależną kwotę grzywny, którą to sumę należy wydać Adrianowi Niedzielskiemu.

Sędzia Magdalena Wołejko-Czubek

 
KRS 62897 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "WĘGLOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 62897, REGON: 511341292, NIP: 7431748480, 11-200 Bartoszyce, ul. Marii Konopnickiej 2A.

Więcej…
 
KRS 6300 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BAZI B. K. SADOWSCY SPÓŁKA JAWNA, nr KRS 0000006300, adres siedziby: 11-015 Olsztynek, ul. Mierkowska 4.

Więcej…
 
KRS 85327 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "POLSTER - WAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mrągowie, nr KRS 0000085327, adres siedziby: Mrągowo ul. Przemysłowa Nr 5, 11-700 poczta Mrągowo.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 10

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie