Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 635318 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EL-U.B.R.A" USŁUGI BUDOWLANE. REMONTOWE. ADAPTACYJNE. W ELBLĄGU, KRS 635318, adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul. Henryka Sienkiewicza 4 lok. A.

Więcej…
 
KRS 405248 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 405248, adres siedziby: 82-310 Elbląg, Nowakowo 46 A.

Więcej…
 
KRS 411422 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu MEZALIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 411422, adres siedziby: Olsztyn, ul. Targ Rybny 15, 10-018 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 343843 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu NOVA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 343843, adres siedziby: Elbląg, ul. Stary Rynek 66-67 lok. U6, 82-300 Elbląg.

Więcej…
 
KRS 634477 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu HORUS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 634477, adres siedziby: Ostróda, ul. Garnizonowa 7/3, 14-100 Ostróda.

Więcej…
 
KRS 212075 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "SPARTAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 212075, adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul. Szczygla 62.

Więcej…
 
I Ns 435/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 435/19

OGŁOSZENIE

 

    „Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie I Ns 435/19 zezwolił województwu Warmińsko-Mazurskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na złożenie do depozytu sądowego 250,25 zł stanowiących odszkodowanie za udział wynoszący 2/8 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę 180/3 z obrębu Wojciechy, objętej księgą wieczystą OL1Y/00003610/0, które to należy wydać spadkobiercom Adama Puchalika, po wykazaniu przez nich praw do spadku po spadkodawcy.”

 
KRS KRS 525618 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu DELEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 525618, adres siedziby: Knis 7, 11-520 Ryn.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 12

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie