Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Ns 727/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 727/19

O G Ł O S Z E N I E

 

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie (sygn. akt I Ns 727/19) toczy się sprawa z wniosku Anny Otręby o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Perdion, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej 21.09.2011 r. w Olsztynie. W skład spadku wchodzi udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 
KRS 617097 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu TOP MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000617097, 11-100 Lidzbark Warmiński, Pilnik 19.

Więcej…
 
KRS 443207 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "G-URAL" WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA, KRS 0000443207, 11-034 Stawiguda, Tomaszkowo 368.

Więcej…
 
KRS 663383 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu IDEA NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000663383, 82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2.

Więcej…
 
KRS 206056 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EUROFOREST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 206056, adres siedziby: 14-260 Lubawa, ul. Leśna 5.

Więcej…
 
KRS 328201 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu GANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Elblągu, nr KRS 0000328201, adres siedziby: ul. Żuławska numer 15, 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 210193 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu SPIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Elblągu, nr KRS 0000210193, ostatnio ujawniony w rejestrze adres siedziby: ul. Dębowa 4C, 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 477914 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu MAZURY JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mrozach Wielkich, nr KRS 0000477914, adres siedziby: ul. Fiołkowa 4, Mrozy Wielkie, 19-300 Ełk, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 12

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie