Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 437741 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu DAFMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000437741, adres siedziby: ul. Flisa 5 lok.1, 10-692 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 358518 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "WARSZMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 00003585518, REGON: 280526305, NIP: 5783076831, adres siedziby: ul. Niska 2/3, 82-300 Elbląg.

Więcej…
 
KRS 647879 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu FADO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KRS 0000647879, adres siedziby: ul. Michała Kajki 3 lok. 1, 10-546 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 657565 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu KEWO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 657565, 10-457 Olsztyn, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/7.

Więcej…
 
Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 711/20 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 711/20 zezwolił wnioskodawcy Polskiemu Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.740,38 zł (trzy tysiące siedemset czterdzieści i 38/100) z tytułu należnego zmarłej w dniu 15 grudnia 2020 r., ostatnio zamieszkałej w Purdzie Ninie Kalinowskiej: wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o prace zawartej w dniu 04 stycznia 2006 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o prace zawartej w dniu 04 stycznia 2006 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nr 18/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nr 28/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nr 29/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r., którą to kwotę należy wydać następcom prawnym Niny Kalinowskiej,. – po wykazaniu przez nich praw do spadku po zmarłej w postaci przedłożenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawczyni lub sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia. 

 

Sędzia Magdalena Wołejko-Czubek

 
KRS 588760 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu POWSZECHNA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000588760, adres siedziby: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20.

Więcej…
 
KRS 685220 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu LUCKY HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KRS 685220, 14-230 Zalewo, Siemiany 26.

Więcej…
 
KRS423662 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu DONLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 423662, adres siedziby: Olsztyn, ul. Jagiellońska 37, 10-273 Olsztyn.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 15

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie