Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 525569 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000525569, REGON: 281629728, NIP: 7393870545, 10-465 Olsztyn, ul. Świtezianki 6/12.

Więcej…
 
KRS 422029 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu SUKURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000422029, REGON: 281403941, NIP: 7451843371, 12-100 Szczytno, ul. Odrodzenia 31.

Więcej…
 
KRS 734893 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu ACTIVESTROY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000734893, REGON: 380848106, NIP: 7393917301, 10-456 Olsztyn, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15/31.

Więcej…
 
KRS 447959 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "HOPLIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000447959, adres siedziby: 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/118.

Więcej…
 
I Ns 770/21 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 770/21

OGŁOSZENIE

     Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie o sygn. I Ns 770/21 zezwolił wnioskodawcy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 4.367 zł tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr WIN-III.7570.226.2020.JO z dnia 24.08.2020r. za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jagarzewo, gmina Janowo, jako działka 66/1 o powierzchni 0,0206 ha, powstałej z podziału działki 66, z zastrzeżeniem, że przedmiot świadczenia może zostać wydany spadkobiercom Krystyny i Tadeusza Wiktorowicz lub innym osobom uprawnionym po wykazaniu przez nich uprawnienia; sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat pod rygorem jego likwidacji.

 
I Ns 394/21 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 394/21

OGŁOSZENIE

 

     Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w dniu 21.04.2022 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Helenie Tokarskiej, zmarłej w dniu 3 października 2014 r. ostatnio zamieszkałej w Olsztynie (PESEL: 38060703384). Wykoanie spisu inwentarza zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Warszawie.

Sąd poucza jednocześnie, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
KRS 680173 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AGROLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000680173, adres siedziby: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B.

Więcej…
 
KRS 573287 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu TWISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000573287, adres siedziby: 10-768 Olsztyn, ul. Prof. Wacława Minakowskiego 12/32.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 20

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie