Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 666316 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu WM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000666316, REGON: 366669596, NIP: 8471617661, adres siedziby: ul. Żeromskiego 21, 19-500 Gołdap.

Więcej…
 
KRS 649749 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu CENTRALA POSTĘPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 649749, adres siedziby: 19-404 Wieliczki, ul. Słoneczna 18.

Więcej…
 
KRS 562818 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PG NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 562818, adres siedziby: Olsztyn, ul Towarowa 2/401, 10-417 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 712204 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu DUO COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 712204, adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka nr 325.

Więcej…
 
Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 429/20 PDF Drukuj artykuł

- Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 429/20 zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Banach na złożenie do depozytu sądowego na rachunek depozytowy Ministra Finansów pieniędzy w kwocie 10 zł (dziesięć złotych), stanowiącej obowiązek naprawienia szkody wobec Małgorzaty Kowalczuk-Jakubowskiej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygnatura akt II K 304/7, ustalając, że przedmiot świadczenia ma zostać wydany Małgorzacie Kowalczuk - Jakubowskiej w każdym czasie.


- Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 429/20 zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Banach na złożenie do depozytu sądowego na rachunek depozytowy Ministra Finansów pieniędzy w kwocie 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych), stanowiącej obowiązek naprawienia szkody wobec Tomasza Puchalskiego orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygnatura akt II K 304/7, ustalając, że przedmiot świadczenia ma zostać wydany Tomaszowi Puchalskiemu w każdym czasie.

 

Sędzia Agnieszka Lewandowska 

 
I Ns 160/20 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 160/20

OGŁOSZENIE

Dnia 10 sierpnia 2020 r.

      Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu w dniu 17 lipca 2020 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym w dniu 14 czerwca 2018 r. Zbigniewie Kubickim (PESEL: 55052510339) ostatnio stale zamieszkałym w Barczewie, ul. Dębowa 12 i zleca jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michałowi Krokowskiemu.

Pouczenie

     Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 8/20 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 8/20 zezwolił Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego 287 złotych stanowiących nienależną kwotę grzywny, którą to sumę należy wydać Adrianowi Niedzielskiemu.

Sędzia Magdalena Wołejko-Czubek

 
Wykaz inwentarza X N 283/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 283/20
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 13 marca 2020 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez notariusza protokół, obejmujący wykaz inwentarza po spadkodawcy Marku Henryku Strachockim zmarłym dnia 14 lutego 2020 r. , ostatnio zamieszkałym w Olsztynie przy ul. Jana Boenigka 26D.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ref. sąd. Anna Świacka

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie