Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
X Ns 669/21 spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 669/21

Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 27 października 2021 roku w tutejszym Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza którego wykonaniem zajmuje się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Rudnicki. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Elżbiety Kaczmarek (PESEL:49060604827), zmarłej dnia 14 marca 2015 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, przy Alei Przyjaciół 41 m. 7;

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Referendarz Sądowy Damian Ankiewicz

 
KRS 280476 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu REMEDIUM-DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, KRS 0000280476, adres siedziby: Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 420408 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu LUBOMINO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000420408, 11-135 Lubomino, Zajączki 7.

Więcej…
 
I Co 598/21 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Co 598/21

POSTANOWIENIE

9 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 9 listopada 2021 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku OLKOP BIS sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

z udziałem TRANSBUD-KONTENERY sp. z o.o. w Olsztynie

o ustanowienie kuratora

postanawia:

ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Przemysława Morawskiego do działania w sprawie o sygnaturze GKm 1/21 (Komornik sądowy Tomasz Rudnicki) dla dłużnika TRANSBUD-KONTENERY sp. z o.o. w Olsztynie, albowiem w organie spółki zachodzą braki uniemożliwiające jej reprezentację.

ASR Michał Kacprzak

 
KRS 489880 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "SOLIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KRS 0000489880, adres siedziby: Olsztyn, ul. Jagiellończyka 38, 10-062 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 586149 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BESTINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000586149, adres siedziby: Pasłęk, ul.Wojska Polskiego 35B, 14-400 Pasłęk.

Więcej…
 
KRS 706982 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BAJWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000706982, adres siedziby: 19-300 Ełk, ul. Gdańska 3.

Więcej…
 
KRS 686815 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AQUARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000686815, adres siedziby: ul. Stanisława Sulimy 1/226, 82-300 Elbląg.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 9

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie