Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 232728 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W MRĄGOWIE,  KRS 0000232728, ul. Henryka Sienkiewicza 16, 11-700 Mrągowo.

Więcej…
 
KRS 520822 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu K&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 520822, adres siedziby: ul. Rzemieślnicza 2, 11-400 Kętrzyn.

Więcej…
 
KRS 14624 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE L I K GRZESZUK SPÓŁKA JAWNA, KRS 0000014624, REGON: 790183313, NIP: 8451004872, adres siedziby: ul. Pionierów 12, 11-600 Węgorzewo.

Więcej…
 
I Ns 89/21 PDF Drukuj artykuł

POSTANOWIENIE

7 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 7 kwietnia 2021 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Katarzyny Wiszowatej

z udziałem Adamowi Sawickiego, Andrzeja Sawickiego, Ireny Sawickiej

o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Sawickim

postanawia:

1.  wezwać do udziału w sprawie Łukasza Sawickiego, Bartłomieja Sawickiego i Mariusza Sawickiego;

2.  ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Andrzeja Sawickiego w osobie Olgierda Kowalskiego – pracownika Sądu Rejonowego w Olsztynie.

ASR Michał Kacprzak

 
Spis inwentarza X Ns 589/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 589/20


Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 02 kwietnia 2021 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Mirosławie Cholewskim, zmarłym w dniu 16 kwietnia 2017 roku w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Trękus 6, gmina Purda, PESEL 64091601539.
P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

referendarz sądowy Damian Ankiewicz

 
KRS 498580 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu EB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ELBLĄGU, nr KRS 498580, adres siedziby: Elbląg ul. Fabryczna nr 5, 82-300 poczta Elbląg.

Więcej…
 
KRS 459884 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AQUASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RYNIE, nr KRS 459884, adres siedziby: Ryn ul. Pl. Wolności nr 3, 11-520 poczta Ryn.

Więcej…
 
KRS 671446 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu IPS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM, nr KRS 671446, adres siedziby: Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna nr 2B, 13-300 poczta Nowe Miasto Lubawskie.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 15

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie