Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 187371 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AUTOBUSOWE LINIE PRYWATNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 187371, adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul. Junaków 2.

Więcej…
 
I Ns 771/19 PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 771/19

O G Ł O S Z E N I E

 

    Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Małgorzacie Anecie Słodownik, zmarłej dnia 27 kwietnia 2017 r. w Gryźlinach, ostatnio stale zamieszkałym w Gryźlinach (PESEL 72101302866).

Sąd poucza że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
KRS 498486 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu MEGA - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000498486, ujawniony w rejestrze adres siedziby: ul. Rybaki numer 37, 10-147 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 505943 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu MODENA MAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000505943, adres siedziby: ul. Braniewska 5, 11-130 Orneta.

Więcej…
 
KRS 381177 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ELBLĄSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WEHIKUŁ CZASU - WIKINGOWIE, SŁOWIANIE, BAŁTOWIE", adres siedziby: ul.Jana Kochanowskiego 6 lok.3, 82-300 Elbląg.

Więcej…
 
KRS 663262 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu SWISS RESTAURANT AND HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000663262, adres siedziby: ul. Dworcowa 3, 14-200 Iława.

Więcej…
 
KRS 489147 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "DOM AGROTURYSTYCZNY GŁĘBOCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: Głębock 4, 14-521 Lelkowo.

Więcej…
 
KRS 61130 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "KONMAR" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Elblągu, nr KRS 0000061130, adres siedziby: Plac Słowiański numer 2, 82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 8

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie