Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Co 772/20 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Co 772/20

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: sędzia Justyna Smolińska

po rozpoznaniu 23 grudnia 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z  wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

z udziałem Tomasza Gorącego, Barbary Gorący

o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 kpc) w sprawie I Co 250/15

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanych  z miejsca pobytu dłużników Tomasza Gorącego i Barbary Gorącej  w osobie  radcy prawnego o wyznaczenie, którego zwrócić się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

SSR Justyna Smolińska

 
Wykaz inwentarza X N 691/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 691/20
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez Izabellę Demianowicz wykaz inwentarza po spadkodawcy Wiesławie Jerzym Demianowiczu zmarłym w dniu 21 lipca 2020 r., PESEL 50032900559, ostatnio zamieszkałym pod adresem
11-030 Purda, Prejłowo 21.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

referendarz sądowy Anna Świacka

 
KRS 400683 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu EURO-FACHMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000400683, REGON: 341191800, NIP: 5542914704, adres siedziby: ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 554278 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu SKLEPY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000554278, REGON: 361305748, NIP: UCHYLONY, ostatni ujawniony w rejestrze adres siedziby: Ługwałd 2C, 11-001 Ługwałd.

Więcej…
 
KRS 542088 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ABV PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 542088, adres siedziby: 10-421 Olsztyn, ul. Składowa 5 lok.32.

Więcej…
 
KRS 198731 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "ARAGAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000198731, adres siedziby: ul. Żeromskiego 2 lok. 2, 10-544 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2019.1500 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
Wykaz inwentarza X N 691/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 691/20
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez Izabellę Demianowicz wykaz inwentarza po spadkodawcy Wiesławie Jerzym Demianowiczu zmarłym w dniu 21 lipca 2020 r., PESEL 50032900559, ostatnio zamieszkałym pod adresem 11-030 Purda, Prejłowo 21.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2020 roku
Ref. sąd. Anna Świacka

 
Wykaz inwentarza X N 771/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 771/20
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 01.09.2020 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez Wojciecha Brzezińskiego, obejmujący wykaz inwentarza po spadkodawcy Ryszardzie Brzezińskim zmarłym w dniu 13.05.2018 r., PESEL 44092205475, ostatnio zamieszkałym pod adresem ul. Słoneczna 47/7, 10-710 Olsztyn
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Olsztyn, dnia 22.12.2020 roku
Ref. sąd. Anna Świacka

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie