Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Ns 441/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 441/20

OGŁOSZENIE

     Na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 30 września 2020 r. w tut. Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Michale Marianie Kasperowiczu, zmarłym 1 sierpnia 2019 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Kopankach,

P O U C Z E N I E

     Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
KRS 88080 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu DOM HANDLOWY FRYDROM SPÓŁKA JAWNA EWA I JAKUB ŻYŁO, KRS 0000088080, REGON: 004444828, NIP: 7390200620, adres siedziby: ul. Żeromskiego 8A lok.1, 10-351 Olsztyn.

Więcej…
 
Wezwanie do odbioru depozytu X Ns 429/20 PDF Drukuj artykuł

- Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 429/20 zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Banach na złożenie do depozytu sądowego na rachunek depozytowy Ministra Finansów pieniędzy w kwocie 10 zł (dziesięć złotych), stanowiącej obowiązek naprawienia szkody wobec Małgorzaty Kowalczuk-Jakubowskiej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygnatura akt II K 304/7, ustalając, że przedmiot świadczenia ma zostać wydany Małgorzacie Kowalczuk - Jakubowskiej w każdym czasie.


- Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie X Ns 429/20 zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Banach na złożenie do depozytu sądowego na rachunek depozytowy Ministra Finansów pieniędzy w kwocie 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych), stanowiącej obowiązek naprawienia szkody wobec Tomasza Puchalskiego orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygnatura akt II K 304/7, ustalając, że przedmiot świadczenia ma zostać wydany Tomaszowi Puchalskiemu w każdym czasie.

 

Sędzia Agnieszka Lewandowska 

 
Spis inwentarza X Ns 500/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 500/20

Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 25 września 2020 roku w tutejszym Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza którego wykonaniem zajmuje się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Łukasz-Chylińska. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Janie Cieślaku (PESEL: 54062202515), zmarłym dnia 12 marca 2018 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Tomaszkowie 1, gmina Stawiguda

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 referendarz sądowy Damian Ankiewicz 

 
Spis inwentarza X Ns 234/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 234/20
Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 września 2020 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Mariusza Chwatko. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego spadkodawcy Zbigniewa Jana Parowicz zmarłego dnia 19 marca 2019 roku, PESEL 55021403392, ostatnio zamieszkały w Olsztynie.

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,
w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 

Referendarz Sądowy Anna Świacka

 
Wykaz inwentarza X N 801/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 801/20
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 09 września 2020r. w tutejszym sądzie złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Krystynie Mizura zmarłej dnia 03 listopada 2016r. , PESEL 48052903049 , ostatnio zamieszkałej w Olsztynie, przy ul. Orłowicza 2/10: .
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Ref. sąd. Damian Ankiewicz

 
KRS 130395 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "GLOB-TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 130395, adres siedziby: ul. Lubelska nr 42, 10-409 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 421669 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu IVOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 421669, adres siedziby: ul. Mickiewicza 26 lok.21, 11-500 Giżycko.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 10

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie